www.simonandersen.one

 

Bornholmerfigen

For at få modne frugter på dit Bornholmerfigentræ er læ den vigtigste betingelse. Læ og et lunt klima er vigtigere end meget sol. Står planten solrigt og i læ giver den søde og meget saftige frugter i august og september.  

Placering i krukke
Til krukker fås en højstammet Bornholmerfigen. Den trives bedst i en pæn stor krukke. En læfuld plads er stadig vigtig, og på altanen kan man få megen glæde af en figen. Har man en altan med glasafskærmning er betingelserne optimale. Om sommeren er der her mere læ og varmere end på friland. Om vinteren er der også varmere og mere læ, når glasfacaden er lukket. Under disse forhold vil de frugter, planten sætter om efteråret, overvintre og vokse frem tidligt om foråret - være modne allerede maj og juni. Det samme sker, hvis man stiller en figen i krukke i en uopvarmet udestue.

Vanding
Står planten i krukke, skal den passes godt med vand og gødning. Et figentræ er en grådig plante. Den har et stort bladareal og fordamper meget vand. Om vinteren skal man være opmærksom på, at krukken skal være let fugtig. Selv i frostvejr fordamper der vand fra jorden, så krukken kan tørre ud i løbet af vinteren. Er planten frit udplantet er der sjældent nødvendigt at vande, fordi den sætter rødderne  dybt i jorden. Plantes op ad husmuren med stort tagudhæng skal der naturligvis vandes godt i starten.  

Sygdomme
Bornholmerfigen får stort set aldrig skadedyr. Står planten i en udestue kan der i sjældne tilfælde komme rødt spind, hvis der bringes smitte fra anden plante; men da figen er løvfældende, er problemet væk til efteråret med løvfald.  

Vækst
Plant Bornholmerfigen op ad en syd- eller vestvendt husmur, hvor der er mest læ. Her er der et mildt klima, strålevarmen fra husmuren luner og beskytter mod frosten om vinteren. Figentræet kan få meterlange grene på en sommer. Lad dem gro langs husmuren og bind evt. grenene fast til et espalier. 

Beskæring
Figentræet kan blive flere meter højt, derfor vil det ofte være nødvendigt at beskære. Frugterne kan sættes på eftersommerens skud, hvis vinteren er mild. Derfor bør sidste beskæring ske sidst i juni. De skud, der herefter vokser ud, er frugtgivende næste år. Hvis vinteren bliver meget kold, vil nyvæksten fra eftersommeren fryse i spidserne. Disse skal klippes tilbage om foråret. Af samme grund skal beskæring ikke foretages om efteråret. Jo mere læ planten har, des mindre vil frosten kunne skade, da det er vindfaktoren, der er hård i frostvejr. 

Lige en sidebemærkning
På små danske øer som f. eks. Tunø modner fignerne allerede sidst juli. Det skyldes det mildere klima, der findes på et kystnært område.